Welkom

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen zet zich in voor een inclusieve samenleving, wij bedoelen hiermee dat wij naar een maatschappij streven waarin iedereen, specifiek ook mensen met een extra uitdaging, op een volwaardige wijze aan het volledige maatschappelijk leven kan deelnemen.

Wij streven ons doel na, doormiddel  van collectieve belangenbehartiging in de gemeente Hilvarenbeek. Hierbij richten we ons op het veranderen van de beeldvorming en het creëren van bewustwording van de noodzakelijke veranderingen die dienen plaats te vinden in alle facetten van de maatschappij. Aandachtsgebieden daarbij zijn: bereikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid, onderwijs, wonen, werk, welzijn, zorg, sport en ontspanning.

Wij beïnvloeden de beeldvorming en bewustwording door eigen projecten te organiseren maar ook door een brede samenwerking aan te gaan met belangrijke stakeholders in de lokale samenleving, denk hierbij aan de Sportraad, Participatieraad Wmo Hilvarenbeek, Seniorenraad, coöperatie Wij-Wel, Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek en diverse andere organisaties. Daarnaast trachten wij de (lokale) politiek en de gemeentelijke organisatie bij de les te houden om het inclusief denken te verankeren in hun dagelijkse bezigheden.

Wij spreken bij voorkeur niet over "mensen met een beperking" maar over  "Mensen met een extra uitdaging", omdat wij altijd handelen vanuit een positieve benadering om het groeiproces maximaal te beïnvloeden en te ondersteunen.

Wij hebben als stichting onze ambitie breed neergelegd, omdat wij geloven dat een inclusieve maatschappij mogelijk is. Dit houdt echter ook in dat wij op vele terreinen tegelijk actief zijn en dat vergt voldoende inzet van vrijwilligers. Wij zijn dan ook continue opzoek naar vrijwilligers die ons willen helpen onze ambities te realiseren. Dit kan zijn op projectenbasis maar ook voor een langdurige verbintenis staan wij open. Informeer daarom bij ons hoe u - met uw kennis, inzicht en ervaring - uw maatschappelijke betrokkenheid bij ons vorm kunt geven.