Organisatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen is een vrijwilligersorganisatie die zich op breed maatschappelijk terrein inzet om de belangen van mensen met een extra uitdaging te behartigen. In dit gedeelte van onze website informeren wij u graag over onze stichting en de organisatiestructuur. Dit doen we o.a. door de volgende onderwerpen toe te lichten:

Wij wensen u veel leesplezier toe, heeft u vragen en/of opmerkingen over onze website dan horen wij dat graag van u.

Wij hebben als stichting onze ambitie breed neergelegd, omdat wij geloven dat een inclusieve maatschappij mogelijk is. Dit houdt echter ook in dat wij op vele terreinen tegelijk actief zijn en dat vergt voldoende inzet van vrijwilligers. Wij zijn dan ook continue opzoek naar vrijwilligers die ons willen helpen onze ambities te realiseren. Dit kan zijn op projectenbasis maar ook voor een langdurige verbintenis staan wij open. Informeer daarom bij ons hoe u - met uw kennis, inzicht en ervaring - uw maatschappelijke betrokkenheid bij ons vorm kunt geven.