Disclamer

Algemeen:

De door Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen, verder vernoemt als SPG, verstrekte informatie per mail of via één aan haar verbonden web domeinen zoals bijv. spg-hilvarenbeek.nl en sokhilvarenbeek.nl is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SPG kan niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren. SPG en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie en/of links.

Verantwoordelijkheid:

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de beschikbare informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van SPG omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing op onze website(s).

Gebruik afbeeldingen op deze site:

SPG heeft al het mogelijk gedaan om bij gebruik van materiaal van derden in contact te komen met de auteursrechtelijke persoon. Mocht u van mening zijn dat ondanks onze pogingen er beeld, geluids- of overige materiaal op onze site(s) zijn vermeld waarvan u de auteursrechten heeft dan verzoeken wij dit aan ons kenbaar te maken. Na ontvangt van uw kennisgeving zullen wij z.s.m. het beeld-, geluids- of overige materiaal verwijderen of met u in gesprek gaan over de rechten.

Het bestuur.