Doelstelling

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen heeft te doel te fungeren als het advies-, overleg-, informatie-, en samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen en instanties, die zich in het werkgebied van de stichting, te weten de gemeente Hilvarenbeek, mede richten op de belangenbehartiging van en dienstverlening aan mensen met een extra uitdaging. Op dit terrein is de stichting onder meer beleid adviserend voor de gemeentelijke overheid. De stichting laat zich door het beginsel van inclusief leiden. Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening worden gehouden met mensen en hun extra uitdaging dat zij in alle levensfases maximaal kunnen participeren in de maatschappij.

Samen met U.

De stichting kan en wil haar doelstellingen niet bereiken zonder U. Om voor UW belangen op te komen is het belangrijk dat u laat weten wat u vindt van uiteenlopende zaken. Zaken zoals:

  • Gemeentelijk Wmo beleid.
  • Het regiotaxi systeem.
  • Het onderhoud van uw voorzieningen.
  • De bejegening die u ervaart van ambtenaren, medewerkers van u leveranciers van uw hulpmiddelen, contour, thuiszorg en andere hulpverleners.
  • Welke problemen komt u tegen bij het winkelen, evenementen en/of tijdens het sporten.
  • De toegankelijkheid van uw directe woonomgeving.

Uiteraard willen wij ook graag van u vernemen wat er volgens u echt aangepakt dient te worden.

Kortom, uw ervaringen helpt ons, om u en anderen te helpen.....

Mail vandaag nog uw meningen en ervaringen via ons contactformulier.