Missie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek wil de stuwende en vernieuwende kracht zijn in de lokale gemeenschap, in alle kernen.

Een kracht die bijdraagt aan een positieve deelname van mensen met een extra uitdaging in zijn/haar woonomgeving. Zo staan wij voor de toegankelijkheid in u directe woonomgeving, de bereikbaarheid van de winkel bij u in de buurt, de bruikbaarheid van goede individuele voorzieningen die uw beperking opheft/verminderd op de door u gewenste terreinen.

Wij willen bijdragen aan toegankelijke hulp-/informatie voorziening voor de mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook stimuleren dat vrijwilligers en mantelzorgers gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld respijtzorg.

Wij benaderen en beïnvloeden lokale organisaties, politieke partijen en gemeenten, zodat zij van meet af aan maatregelen nemen zodat alle burgers mee kunnen doen in alle kernen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen goed is voor de inwoners maar dat hierdoor ook kostenbesparend gewerkt kan worden.

Daarnaast vervullen wij een actieve en stimulerende rol binnen diverse organisaties door vanuit het platform te participeren binnen deze organisaties zoals Seniorenraad, Participatieraad Wmo Hilvarenbeek en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek.

Tevens stimuleren wij mensen met een extra uitdaging om actief deel te nemen aan lokale verenigingen/organisaties zodat zichtbaar meedoen. zichtbaar wordt in de gehele samenleving.

Een samenleving ben je samen...dat houdt in dat je ook actief je rol in dezelfde samenleving oppakt.