Samenwerking

Sinds het ontstaan van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen in 1994 is de stichting uitgegroeid tot een professionele vrijwilligers-/belangenorganisatie van en voor mensen met een extra uitdaging in de gemeente Hilvarenbeek. Wij richten ons vooral op het gemeenschappelijk belang voor mensen met een extra uitdaging, daarbij worden individuele ondersteuningsvragen echter niet uitgesloten van advies en/of ondersteuning.

In de loop van de jaren is de belangenbehartiging uitgegroeid tot vele (vaak complexe) terreinen, ook hier zullen we er enkele noemen:

 • Onderwijs.
 • Welzijn.
 • Arbeid & inkomen.
 • Voorlichting.
 • Verkeer & vervoer.
 • Recreatie & Toerisme.
 • Zorg.
 • Cultuur.
 • Openbare ruimten.
 • Individuele voorzieningen.
 • Wonen.
 • enz.

Een samenleving bestaat niet uit slechts één denkrichting of maatschappelijke zuil. Om de belangen zorgvuldig en optimaal te kunnen behartigen is samenwerking noodzakelijk. Als organisatie trachten wij actief te zijn in een zo breed mogelijk maatschappelijk veld, door het aangaan van vele verbindingen kunnen wij de belangen van onze doelgroep (achterban) in beeld brengen en er zorg voordragen dat deze bij diverse maatschappelijke partijen op het netvlies blijven staan. Het uitgangspunt daarbij is gebruik maken van elkanders expertise en het behouden van een open dialoog. Het out-of-the-box denken is daarbij een must.

Lees meer hierover via: