Klankbordgroep

Voor een beleid waarin recht wordt gedaan aan mensen met een extra uitdaging is het van belang dat de ervaringsdeskundigheid en gebruikerskennis van deze doelgroep bij de ontwikkeling en uitvoering van het (toekomstig) beleid te betrekken. Een van de manieren voor ons om deze ervaringsdeskundigheid en gebruikerskennis op een directe wijze te betrekken bij en in onze organisatie is de klankbordgroep.

De klankbordgroep heeft een wisselende samenstelling en bestaat uit inwoners met en een extra uitdaging uit de gemeente Hilvarenbeek. Daarnaast kunnen mensen zich aanmelden op basis van deskundigheid. De "leden" van de klankbordgroep brengen eigen ervaring en kennis in en zijn daardoor een belangrijke toegevoegde waarde in het benaderen en tackelen van problemen. Zij geven met zijn allen de richting aan voor de lokale maatwerkoplossingen.

Naast het belang van het delen van ervaringen en kennis zorgt de klankbordgroep er ook voor dat de stichting een goede verbinding houdt met de doelgroep waarvoor zij staat opgesteld.

Door de digitale mogelijkheden vindt het contact met de klankbordgroep virtueel plaats, zo kan een ieder plaats- en tijdsonafhankelijk zijn ervaring en kennis delen. Het bestuur begrijpt dat het belang van het elkaar 'live' ontmoeten en tracht daarom 1 à 2 maal per jaar een gezellige klankbord bijeenkomst te organiseren.

Wilt u deelnemen aan de klankbord groep, meldt u dan aan via ons contactformulier.

Zinnovatie: Als het even kan, willen mensen hun eigen zorg regelen en zo ver mogelijk wegblijven van zorgaanbieders....