Lokale samenwerking

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn onderdeel van het deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dat wil zeggen dat mensen met een extra uitdaging niet meer dan mensen zonder beperkingen in overigens gelijke omstandigheden onnodig en ongewenst afhankelijk zijn van anderen.

Deelname aan het maatschappelijk leven als 'volwaardig burger' betekent op dit moment vaak dat mensen met een extra uitdaging afhankelijk zijn van de mogelijkheden van het hulpmiddel, zorgondersteuning, vrijwilliger of mantelzorger. Daarnaast is het 'volwaardig burger' vaak (ook) afhankelijk van de medewerking van de maatschappij, van de directe leefomgeving. Deze omgeving gaat vaak onbewust voorbij aan bepaalde zaken en werpt daarbij onnodige obstakels op.

Door in gesprek te gaan en/of samen te werken met organisaties die bijvoorbeeld lokale evenementen organiseren is het vaak mogelijk om op eenvoudige wijze en zonder extra kosten de onbewuste opgeworpen obstakels weg te nemen waardoor mensen met een extra uitdaging kunnen deelnemen aan het (lokale) maatschappelijke leven.

In de gemeente Hilvarenbeek zijn een groot aantal organisaties en verenigingen actief welke zaken organiseren voor hun achterban dan wel leden. (note: in 2014 stonden 250 verenigingen en organisaties in Hilvarenbeek geregistreerd) Het platform tracht met veel van deze organisaties contacten te leggen en daar waar mogelijk te participeren. Door deze participatie kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en kunnen we veel kleine hindernissen oplossen die de deelname aan het maatschappelijke leven in de weg staan. Daarnaast kunnen we daar waar nodig en mogelijk gezamenlijk optrekken naar de lokale politiek en overheid.

De stichting onderhoud met de volgende organisaties in meer of mindere mate regelmatig contact:

 • Participatieraad Wmo Hilvarenbeek.
 • Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek.
 • Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek.
 • ContourDeTwern.
 • Zonnebloem Hilvarenbeek.
 • Rode Kruis Hilvarenbeek.
 • Sportraad Hilvarenbeek.
 • Verenigingsraad Diessen.
 • Kbo Hilvarenbeek.
 • Kbo Diessen.
 • Werkgroep Mantelzorg Hilvarenbeek.
 • Amarant / Prima.
 • Jongerencentrum The Box.
 • enz.

De maatschappij is continue in beweging, wij zien dat op alle terreinen, één van de belangrijkste bewegingen is op dit moment 'de kanteling in de Wmo'. Veranderingen geven vaak onrust en worden door de overheid vaak gebruikt om extra bezuinigingen te realiseren. Dit laatste is uiteraard een schaduwzijde van deze beweging, echter wij zijn van mening dat de kanteling ook veel kansen bied aan mensen met een extra uitdaging om te participeren in de maatschappij, tevens biedt het de lokale overheid om maatwerk te leveren aan mensen om participatie en zelfredzaamheid maximaal te benutten. Dat zijn doelstellingen waar vele organisaties en onze stichting is daarop geen uitzondering naar gestreefd hebben sinds 1994.

Om deze kanteling en andere ontwikkelingen echter positief te beïnvloeden is een breed en diepe structuur van lokaal netwerk nodig. Als stichting investeren wij daarom veel in het versterken en verdiepen van ons lokale netwerk en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Mocht u ons hierin willen ondersteunen of zit u in een netwerk waar onze stichting van toegevoegde waarde kan zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, dit kan bijvoorbeeld via het contactformulier.

Samenwerken en participeren is de sleutel tot succes......