Uitvoering

Belangenbehartiging van/voor mensen met een extra uitdaging doen wij op vele terreinen. Om enkele van deze terreinen te noemen: Wet maatschappelijke ondersteuning, Bereikbaarheid - Toegankelijkheid - Bruikbaarheid van openbare ruimte en/of gebouwen, B.T.B. woningbouw (levensbestendig bouwen), vrijetijdsbesteding, recreatie, arbeid, welzijn, wonen en onderwijs.

Belangenbehartiging kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom werken wij op diverse terreinen samen met lokale-, regionale- en landelijke organisaties. Als organisatie nemen wij vaak het initiatief tot samenwerking en innovatieve projecten. Wij nemen graag de trekkende rol aan om veranderingen in beweging te brengen.

Enkele voorbeelden van en over deze uitvoering vindt u elders op onze site, toch willen we er enkele noemen:

  • Project "Ouderenproof" Hilvarenbeek.
  • Participatieraad Wmo Hilvarenbeek.
  • Scholenproject Samen Op Koers.
  • Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek.
  • Fonds Samen Op Koers.
  • G-badminton.
  • Zaalvoetbal toernooi.
  • S.O.K. Festival.
  • S.O.K. Onbeperkt Theater.
  • en diverse andere Samen Op Koers activiteiten.

Daarnaast gaan wij regelmatig met de lokale overheid, zorgaanbieders en leveranciers van hulpmiddelen en zorgondersteuning in gesprek om zo een bijdrage te leveren aan een betere dienstverlening aan de inwoners met een extra uitdaging in de gemeente Hilvarenbeek.

Wie wil leren, kan maar beter zijn eigen oordeel uitstellen....