Werkgroepen

De overheid gaat er vanuit dat een ieder zelf zorgdraagt dat hij/zij in de samenleving participeert (meedoet), hoe een ieder dat doet dient hij/zij zelf in te richten, de een wordt lid van een sportclub, de ander gaat (vrijwilligers)werk doen en weer een ander gaat op de koffie bij de buurvrouw of helpt een ander met zijn boodschappen. Kortom, participeren in de samenleving doe je zelf, onder je eigen verantwoordelijkheid en op je eigen manier.

Toch is het voor mensen met een extra uitdaging niet altijd vanzelfsprekend om mee te doen in de samenleving, laat staan om daar zelf de regie over te voeren. De sportclub biedt bijvoorbeeld geen 'aangepast' sporten, bij de buurvrouw kun je niet naar binnen met je rolstoel of het (vrijwilligers)werk biedt maar beperkt kansen omdat je jezelf niet zo goed kunt uiten. Om die en vele andere redenen merken wij als organisatie dat belangenbehartiging op lokaal niveau nog steeds en zelfs in toenemende mate belangrijker wordt. Naast het feit dat bij veel zaken in de maatschappij geen rekening wordt gehouden met mensen met een extra uitdaging gaat de maatschappij er ook steeds vaker vanuit dat de familie (mantelzorgers), buren of vrijwilligers de schakel zijn in het participeren in de maatschappij. Hierdoor neemt niet alleen de druk op de sociale omgeving van mensen met een extra uitdaging op, ook steeds meer mensen met een extra uitdaging trekken zich terug uit een actief maatschappelijk leven om de druk op hun sociale omgeving te verminderen. Dat is weer een logisch gevolg omdat mensen met een extra uitdaging willen voorkomen dat hun sociale omgeving overbelast raakt waardoor zij ook uitvallen voor de dagelijkse beslommeringen.

Als stichting zijn wij als geen ander ons bewust van deze en andere problematiek. Om als organisatie één en ander in werkbare stukken te verdelen bestaat het platform uit een 5-tal pijlers of werkgroepen:

 • Bestuur.
  • Belast met de dagelijkse leiding en algemene zaken.
  • Sponsoring.
  • Fonds Samen Op Koers.
 • Werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (B.T.B.).
  • Belast met openbare ruimte, gebouwen, wonen en evenementen.
 • Werkgroep Participatie.
  • Belast met Wet maatschappelijke ondersteuning, gemeentelijk beleid, mobiliteit, ondersteuningsvraagstukken.
 • Werkgroep Scholenproject.
  • Belast met voorlichting scholen, uitwisselingsproject.
 • Werkgroep Samen Op Koers.
  • (bekend onder de naam Stichting Samen Op Koers).
  • Belast de organisatie van S.O.K. activiteiten en S.O.K. ondersteuning.

Wie neemt het voortouw.....motiveren en behouden....