Projecten

Is het hebben van een handicap wel een persoonlijke beperking?

Mensen met een functiebeperking zijn niet alleen beperkt door hun handicap of chronische ziekte. Vaak zorgen veelal complexe verzamelingen van omstandigheden, die voor een groot deel uit de sociale omgeving voortkomen, voor de grootste mate van beperkingen. Vandaar dat de behandeling van het 'probleem' handicap noodzakelijkerwijs ook bestaat uit acties gericht op diezelfde sociale omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving in zijn geheel om de omgeving zodanig te veranderen dat mensen met een beperking of aandoening op alle terreinen van het sociale leven optimaal kunnen participeren. Het is dus een kwestie van mentaliteitsverandering en ideologie die sociale, stoffelijke en materiële veranderingen impliceert. Gehandicapt zijn is een maatschappelijk probleem.

Uit de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) mag men de verwachting halen dat het aantal mensen met een functiebeperking sterk toeneemt door de dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Door deze betrouwbare cijfers mag men er vanuit gaan dat 23% van de bevolking langdurige beperkingen heeft van lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aard die het maatschappelijk functioneren ernstig beperken. Voor een grote groep van deze 23% wordt het deelnemen in de maatschappij extra beperkt door omstandigheden in de directe sociale omgeving.

De stichting ziet dat er een noodzakelijke maatschappelijke veranderingen in gang gezet moet worden. Om zelfredzaamheid en deelname in het sociale verkeer te bevorderen is het belangrijk dat mensen in hun directe omgeving kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven. Dit wil dus zeggen dat het aanbieden van bijvoorbeeld sport, dagopvang of dagbesteding ver uit de eigen sociale omgeving niet wenselijk is. Immers om een goede sociale samenhorigheid te waarborgen dienen mensen uit de sociale omgeving elkaar te ontmoeten en dat kan niet als men in de ochtend met de taxi wordt opgehaald en s 'avonds wordt teruggebracht. Om die reden trachten wij binnen de bestaande sociale cohesie in Hilvarenbeek organisatie en verenigingen te motiveren om activiteiten te ontplooien waar integratie van mensen met en zonder een beperking plaatsvinden. Dit doen we door te ondersteunen met kennis, het Fonds Samen Op Koers of door zelf initiatieven op te starten met als doel deze in een later stadium onder te brengen bij reguliere verenigingen of organisaties.

Dit bovenstaande doen we door o.a. samen te werken met:

  • Stichting Elastiek.
  • Beachvolley Hilvarenbeek.
  • Laco Sportief Genieten.
  • Wandelvierdaagse Hilvarenbeek.
  • Stichting Senioren Bewegen Hilvarenbeek.

Enkele andere activiteiten zijn:

Enkele van deze projecten kunt u vinden onder de noemer Stichting Samen Op Koers, bezoek de speciale website.