Ouderenproof

In de komende jaren zal het aantal ouderen in alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek toenemen. Hierdoor is het de verwachting dat ook het aantal ouderen met een beperking zal toenemen. Om die reden heeft de stichting in 2005 het initiatief genomen met diverse partijen om de tafel te gaan zitten om een samenwerking op te starten om de gemeente Hilvarenbeek "ouderenproof" te maken.

Uit de samenwerking met Stichting Welzijn Hilvarenbeek, Kbo Diessen en Kbo Hilvarenbeek is na een succesvolle start van het project "ouderenproof" een nieuwe organisatie ontstaan, namelijk de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). De toenmalige projectleider van het "ouderenproof", dhr. H. van de Loo, is voorzitter van SVH. De Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek had onder andere het doel het project "ouderenproof" binnen de gemeente Hilvarenbeek te agenderen op de politiek agenda en tal van onderzoeken en toezeggingen te monitoren binnen de gemeente. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen heeft op diverse terreinen zeer nauw samengewerkt met SVH, maar draagt binnen deze organisatie geen bestuursverantwoordelijkheid.

Begin 2014 heeft de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek geconstateerd dat de vele projecten die voort zijn gekomen uit het project "ouderenproof" zijn gerealiseerd of in een afrondende fase zijn geraakt. Ook staat het onderwerp op de lokale politieke agenda. Dit geconcludeerd hebbende en het feit dat door de vergrijzing samenwerking op het vlak van ouderenbeleid binnen de gemeente Hilvarenbeek verder ontwikkeld dient te worden is medio 2014 aanleiding geweest om de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek om te bouwen tot Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH). Door deze vernieuwing heeft men meer mogelijkheden om op een breder terrein dan alleen het "ouderenproof" actief te zijn. Uiteraard zijn wij als stichting nog zeer nauw betrokken bij het nieuwe SSH.

Klik hier om naar de website van Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek te gaan.