Natuurpad De Utrecht

Ten zuiden van de kern Esbeek ligt het landgoed De Utrecht.

Landgoed De Utrecht.

Het prachtige, 2700 hectare grote landgoed is ideaal voor fietsers en wandelaars. Levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht', nu ASR Verzekeringen, geeft dit landschap een historisch tintje. Levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht' gaf haar naam aan het landgoed en begon op grote schaal met het ontginnen van de uitgestrekte heidevelden. Een monumentale brandtoren met houtvesterswoning is een herinnering aan deze tijd. Later is door dezelfde verzekeringsmaatschappij een golfbaan aangelegd, waar tot op heden nog veel gebruik van wordt gemaakt. Diep verscholen in de bossen van De Utrecht bevindt zich een klein cafeetje, de Bockenreyder* genaamd. Na een tocht door de bossen is dit een ideale plek om ver weg van de bewoonde wereld eens lekker tot rust te komen.

*uitgeroepen tot meest gastvrije horeca voorziening van 2013.

In navolging van het succesvolle natuurpad Annanina's Rust heeft de stichting het initiatief genomen om ook in het prachtige landgoed De Utrecht nabij herberg De Bockenreyder een tweede natuurpad aan te leggen. Na een grondige studie door studenten van de HAS Den Bosch heeft de werkgroep Toegankelijkheid een projectplan geschreven en is het verkrijgen van toestemming (grond eigenaar) en vergunning (gemeente) en sponsoren (geldschieters) begonnen.

De totale route van het natuurpad is ruim 2,5 kilometer maar is uiteraard uit te breiden naar een langere wandeling over het prachtige landgoed. Via de wandelroute kunt u een overstap maken naar verharde fietspaden en verkeersarme landweggetjes.

Het rolstoel toegankelijke wandelpad bestaat uit een half verharding en is het gehele jaar te gebruiken. (geen winterdienst!). Op twee plaatsen kunt u de wandelroute aanvangen, één aanvangspunt is te bereiken via het terras van De Bockenreyder het andere punt vindt u aan de Dunsedijk, (150 meter voorbij inrit naar De Bockenreyder), bij dit aanvangspunt treft u ook enkele I-parkeerplaatsen aan. Bij beide aanvangspunten treft u route informatieborden aan.

Komt u onregelmatigheden tegen op de route zoals bijv. een omgevallen boom dan kunt u dit melden bij herberg De Bockenreyder of de Bel- en Herstellijn van de gemeente Hilvarenbeek.