Zumba

Sporten levert een belangrijke bijdrage aan het sociaal netwerk, dat is voor mensen met een beperking niet anders. Daarbij zorgt sporten dat eventuele barricades van sociaal contact sneller kunnen worden beslecht.

Vanuit die gedachten worden vanuit de stichting veel projecten opgezet. Het project Zumba is daarom geen uitzondering. De aanvang van de Zumba dansgroep Hilvarenbeek heeft we als stichting de insteek genomen dat deelname mogelijk was voor mensen met en zonder een beperking. Van meet af aan was er een grote animo om aan het Zumba dansen deel te nemen.

De Zumba dansgroep is gestart als een Samen Op Koers activiteit en is inmiddels volledig ingeburgerd binnen Laco Sportief Genieten. De Zumba dansers treden jaarlijks op tijdens het S.O.K. Festival (1e weekend november) om hun kunnen te laten zien en het publiek mee te nemen in deze actieve dansvorm. Wilt u meedoen aan deze dansgroep, neem dan contact op met Laco Sportief Genieten in de Hispohal te Hilvarenbeek.