Sportaccommodatie De Roodloop

In de gemeente Hilvarenbeek wordt een nieuwe sportaccommodatie gebouwd.

Het bouwkundig team van het Gehandicapten Platform heeft zich in een vroeg stadium over de bouwplannen gebogen en diverse vragen gesteld aan het projectteam aan de hand van de op- en aanmerkingen die er waren.

We zijn blij dat het gebouw voor mensen met een mobiliteitsbeperking toegankelijk is en dat de sportruimtes ook voor deze groep mensen bereikbaar en bruikbaar zijn. We hebben gezien dat de architect op veel punten heeft nagedacht over het gebruik door mensen met een beperking maar helaas zijn er ook wat punten waarvan wij vinden dat er niet gekozen is voor de beste oplossing.

De receptie (ingang) van het nieuwe pand ligt op de eerste verdieping en is bereikbaar via een statige trap. Voor mensen met een mobiliteitsprobleem is deze trap uiteraard geen oplossing en dus heeft men in het pand een inpandige lift opgenomen. Wij vinden dit een betere oplossing dan een onbeschermde plateaulift die men vaak bij gemeentelijke voorzieningen aantreft echter wij vinden het zeer jammer dat de lift wat weggestopt zit aan de zijkant van de trap. Hierdoor voel je ja als sporter/bezoeker met een mobiliteitsprobleem altijd minder welkom.

Het zwembad wordt veel toegankelijker en gebruikersvriendelijker voor mensen met een mobiliteitsprobleem dan het "oude" Hispohal. Bij het nieuwe zwembad de vloer is beweegbaar en de omkleed voorzieningen zijn op de tekening in orde.

Bezoekers en/of niet deelnemende sporters kunnen gebruik maken van het sportcafé op de eerste verdieping, deze voorziening krijgt ook een buitenterras. Helaas blijkt deze vooralsnog niet toegankelijk te zijn voor mensen met een mobiliteitsprobleem. Het bouwkundig team van het platform heeft hierop gewezen en verzocht om te zoeken naar een oplossing.

Zoals u merkt heeft het bouwkundig team van het platform aandachtig naar de plannen gekeken én veelvuldig contact gehad met het bouwteam (architect, bouwer, gemeente) om aandacht te vragen voor diverse punten en problemen die zijn geconstateerd op de tekeningen.

Het bouwteam van het platform blijft in de loop van de bouw "meekijken" naar de verdere ontwikkelingen en adviseren over mogelijke knelpunten. Daarbij moet worden opgemerkt dat het platform slechts een adviserende rol heeft, het wel of niet oplossen van geconstateerde knelpunten is een verantwoordelijkheid van de architect, bouwbedrijf en uiteraard de politieke keuzes die worden gemaakt in de gemeente Hilvarenbeek.

Wilt u meer weten over de sportaccommodatie De Roodloop, lees dan de nieuwsbrief van de gemeente Hilvarenbeek: Nieuwsbrief 3_Nieuwe sportaccommodatie Roodloop mei 2017.pdf.